Een christeligh. jordeferdz predikan. hållen vppå Strömsholms gård j Wäsmanneland. tå then höghborna frw och förstinna frw Catharina etc. Sweighes, Göthes och Wendes etc. drottning, enckia ther vthbars och fördes til sin lägherstadh vthi Vpsala, aff D. Iohanne Rudbeckio biskop vthi Westerås. then 28. martij, åår effter Christi bord 2622

Language: Swedish
Published: 1622
Classification: Cia

Available as:

Selected mediatype: Book (1622)

Work information