Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem.

Östersunds bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kända tillgänglighetsproblem listas längre ner på sidan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information i ett annat format eller om du upptäcker problem som inte är beskrivet på den här sidan, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan skicka e-post till biblioteket@ostersund.se eller kontakta oss på telefon 063- 14 30 50

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Brister i tillgänglighen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
 • Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)
 • Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2022.

Formulär

Formulärobjekt är inte alltid märkta på korrekt sätt vilket exempelvis gör att tangentbord på en mobil inte anpassar sig efter informationen som ska matas in.

 • Asterisk (*) används för vissa fält i formulär. Detta kan vara svårt att tolka för vissa. Skärmläsare läser även upp detta som "stjärna".
 • Ledtexter i formulärsfält är inte alltid kopplade till själva fältet rent tekniskt, vilket gör det svårt för vissa hjälpmedel att återge informationen på ett så korrekt sätt som möjligt.
 • Funktionen "Autocomplete" används inte vilket gör att fält i formulär inte fylls i per automatik med värden som webbläsaren tror att användaren ska fylla i (som exempelvis e-postadress). Vi undersöker vad som är en tillgänglig lösning här samtidigt som vikten av att inte offentliggöra personuppgifter beaktas (formulären på vår webbplats fylls ofta i på publika datorer på biblioteken).

Färgkontraster

Färgkontraster mellan färger respektive text och färger är inte tillräckligt hög på vissa delar av webbplatsen:

 • Fokusmarkeringen som syns vid tabbning med tangentbordet.
 • Formulärfältens ramar i logga in-rutan till Mina sidor.
 • Transparenta informationsrutan som visas i anslutning till biblioteksbilden på varje bibliotekssida.

Länkar 

Det är inte tydligt att en länk är en länk på alla ställen på webbplatsen. Exempel på sådana platser är länkarna i sidfoten och länklistan med alla bibliotek på sidan Bibliotek & öppettider.

Navigering 

Navigeringen på den inloggade delen Mina sidor är inte konskevent. Till exempel har listan Mina lån ett utseende och listan Mina reservationer ett helt annat utseende. Mina sidor-delen Överblick har en typ av meny och navigering medan delen Mina uppgifter har en annan typ av meny och navigering.

Ett större omtag om Mina sidor kommer att ske framöver (hösten 2021/våren 2022). Det finns i dagsläget inget lanseringsdatum för detta.

Problem med uppläsande hjälpmeddel 

 • Uppläsande hjälpmedel får inte någon information om att det visas sökförslag när användaren skriver in bokstäver i katalogsökmotorn på webbplatsen.
 • Beståndsinformationen, det vill säga på vilka bibliotek en viss titel finns, anges i en lista på själva katalogposten. Här stämmer inte den visuella länktexten med den dolda texten som uppläsande hjälpmedel läser upp. Effekten blir att istället för att hjälpmedlet läser upp på vilka bibliotek titeln finns så läser den upp "Välj för att visa detaljer om bestånd".
 • Pop-up-fönster är inte alltid kodmässigt korrekt förmedlade vilket innebär att användare med uppläsande hjälpmedel kan missa att ett pop-up-fönster dykt upp.
 • Information om att vissa delar av webben har information som går att fälla ut och ihop framgår inte för användare med uppläsande hjälpmedel.

Rubriker och stycken 

 • På webbplatsen finns vissa rubriker som visuellt ser ut som rubriker men som inte är kodade som rubriker. Därmed missar användare med uppläsande hjälpmedel vissa rubriker samtidigt som det blir svårare att förstå hur information hänger ihop. Exempel på platser med felaktiga, enbart visuella rubriker:
  • Titlarna på katalogpostsidorna (boksidorna).
  • Rubriken "Innehållsbeskrivning" på katalogpostsidorna (boksidorna).
  • På sökresultatsidan finns flera texter som ser ut att vara rubriker men som inte är kodade som detta.
 • Rubrikstrukturen är inte i korrekt ordning på alla delar av webbplatsen. Detta innebär att det blir svårt för användare som visuellt inte kan ta del av gränssnittet att förstå hur innehåll hänger ihop.
 • Textstycken har inte alltid korrekt uppmärkt kod vilket innebär att det blir svårt för användaren att hoppa från stycke till stycke.

Tabeller 

Vissa tabeller saknar överskrift eller rubrik, till exempel tabeller på Mina sidor. Det försvårar för alla användare, men speciellt för användare som får informationen uppläst att veta vad tabellen handlar om. Detta gäller även på rad- och kolumnnivå i tabeller.

Tangentbordsnavigering 

 • Tangenbordsnavigering följer inte alltid en logisk ordning. Exempel:
  • När användaren går in på ett evenemang och använder tangentbordet för att navigera, så hoppar användaren mellan mittenspalten och högerspalten.
  • Toppmenyns olika delar har inte en fullt logisk ordning vid tabbning med tangentbordet.
  • Skaffa bibliotekskonto-formuläret följer inte en logisk ordning rakt igenom.
 • Visuellt fokus saknas på vissa interaktiva delar av webbplatsen vilket gör det svårt för en tangentbordsanvändare att veta var hen befinner sig. Exempel:
  • Acceptera cookies-knappen.
  • Puffarna till respektive bibliotek på sidan Bibliotek & öppettider.
  • Knappen för att gå till nästa/föregående träff i sökresultatet.
 • Filteringsmenyn på sökresultatsidan går inte att nå för de som använder tangentbordsnavigering via mobil (eller uppläsande hjälpmedel).
 • Funktionen "Hoppa till innehåll" fungerar ej för de som använder tangentbordsnavigering via mobil.
 • Fokusmarkeringen som syns vid tabbning med tangentbordet har inte alltid ett tillräckligt högt färgkontrastvärde.
 • När användaren klickar på "Ladda fler evenemang" på Evenemangssidan så hamnar fokus på filtreringsrutan och inte på de nyinladdade evenemangen vilket försvårar för den som använder tangentbordet för att navigera.

Textstorlek och förstoring 

När en användare har ställt in en större textstorlek döljs delar av texten på webbplatsen. Exempel på platser då detta sker: På sidan Använd biblioteket, rubriker på startsidan och tipslistor, text i puffarna på bibliotekssidorna och text i huvudmenyn.

På samma sätt döljs text på vissa delar av webbplatsen när användaren ställer in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken. Exempel på sådana platser är:

 • Textpuffarna på startsidan.
 • Sorteringsmenyn på Mina lån och Min lånehistorik under Mina sidor.
 • Text i bibliotekspuffarna på sidan Bibliotek & öppettider. 

Översättningar 

Vissa sidor på webbplatsen har information på andra språk än svenska. För rubriker, ingresser och frågor i fråga/svar-delar är inte språket som informationen är skriven på uppmärkt korrekt. Detta innebär att hjälpmedel som läser upp text inte läser upp texten korrekt. (Däremot så är brödtexter korrekt uppmärkta.)

Oskäligt betungande anpassning

Östersunds bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under 2021.

Så har vi testat ostersundsbibliotek.se 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ostersundsbibliotek.se.  

Senaste bedömningen gjordes november 2021. 

 

Sidan uppdaterad 2021-12-15

Sidansvarig:Anna Ring

Sök

Språk