Tema flykt uHe/uHce

Tema flykt. Här finner du ett urval böcker vilka skildrar personer som flytt från krig och/eller förföljelse. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor samt Migration till, samt integration och segregation i Sverige (Skolverket, Läroplan).

Skrivet av: Douglas Roslund (2021-01-05)