Televisionens estetik

Varför ser tv-programmen ut som de gör idag? Hur har deras form och stilmässiga form växt fram? Vad är det vi tittar på? varför tittar vi egentligen och vad förmedlas egentligen i vår tids medieutbud?

Written by: Douglas Roslund Monday, May 17, 2021