Arbetar på huvudbiblioteket,  i huvudsak med skönlitteratur och biografier. Tjänstgör även på biblioteksbussen, i första hand på torsdagar.