Lusthus & långa höstar

Läs om koloniträdgårdarnas historia och dagens kolonister.

Journalisten Ditte Feuk och fotografen Björn Abelin har vandrat i Eriksdalslunden på Södermalm i Stockholm, en av landets äldsta koloniträdgårdsföreningar.

Författaren berättar fördjupat om hur koloniträdgårdarna kom till Sverige och om den människosyn som låg till grund då. De politiska partierna var splittrade, också internt, för och emot idén. Båda sidor såg ändå behovet av odlingslotter. Kanske kunde de motverka revolutionslusta eller var det istället bättre arbetsvillkor man behövde? Var lotterna alltför generösa eller erbjöd de en helt ny frihet?

När Lenin 1917 besökte Stockholm visade Anna Lindhagen, en av de två mest drivande inom kolonirörelsen, honom kolonilotterna. Hennes hopp var att han skulle sprida idén i Ryssland, men hon blev besviken. Arbetarna skulle revoltera, tyckte Lenin, inte odla blommor och drömma om kapitalisternas trädgårdar.

Hur det än resonerades då, fick koloniträdgårdarna fäste i landet och är i högsta grad levande än idag.

Blandat med all intressant historik, finns berättelsen om Eriksdalslunden och kolonisterna där. Citat från förr och nu, personliga berättelser och en bra skriven text, allt skapar en riktigt fin bok. Att fotografierna är sällsynt vackra gör inte saken sämre!