Så hanterar vi personuppgifter

Biblioteket behöver använda dina personuppgifter för att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket. När du skaffar bibliotekskort ingår du ett låneavtal med Östersunds bibliotek.

Vi sparar och behandlar

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress.

Biblioteket kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna böcker och andra medier, boka dator, och ladda ner e-böcker.

Om du inte vill lämna dina personuppgifter kommer du inte kunna använda vissa av våra tjänster, som till exempel att låna böcker hos oss eller boka dator. Men du kommer fortfarande att kunna läsa böcker och tidningar inne på biblioteket.

Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtalet du ingått.

Dina personuppgifter kommer att sparas i fem år efter det att du senast lånade på biblioteket.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.  Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun.

Du har rätt att kontakta oss om du vill:

 • få information om de uppgifter vi har om dig
 • begära rättelse av dina uppgifter
 • begära överföring
 • begära att vi begränsar behandlingen
 • göra invändningar
 • begära radering av dina uppgifter

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på biblioteket@ostersund.se

Du når vårt dataskyddsombud genom att kontakta Östersunds kommuns kundcenter på kundcenter@ostersund.se

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd

Dina lån

Lån är sekretessbelagda, enligt lagen. Det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system. 

 

Sidan uppdaterad 2021-12-15

Sidansvarig: Anna Ring

Sök

Språk