Läsa på andra sätt

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa vanliga tryckta böcker. Vi har bland annat böcker med extra stor stil, lättlästa böcker och talböcker.

Språk