Världsbokdagen 2019 - tema Eritrea ኣህጉራዊ መዓልቲ መጽሓፍ 2019፤ ቴማ ኤርትራ

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

23 april tisdag 2019
23 april tisdag 2019
2019-04-23 till 2019-04-23.
Plats Östersunds bibliotek
Kostnad: Fri entré
Målgrupp:
Information:

Språk: tigrinska, engelska, svenska

Möt bokförläggaren Tedros Abraham från Strömsund och poeten Yonas Welderufael från Umeå som berättar om situationen i Eritrea och om sitt arbete för yttrandefrihet. ምስ’ቶም ብዛዕባ ኵነታት ኤርትራን ስራሓቶም ኣብ ጕዳይ ናጽነት ምግላጽ ሓሳብን ንምዝራብ ተዳልዮም ዘለዉ፡ ኣሕታሚ መጽሓፍቲ ቴድሮስ ኣብርሃም ካብ ስትረምሱንድ ከምኡ’ውን ገጣሚ ዮናስ ወልደሩፋኤል ካብ ኡምዮ፡ ተራኸቡ።

Östersunds bibliotek vill naturligtvis uppmärksamma Världsbokdagen. Detta gör vi år genom att bland annat ha Tedros Abraham och poeten Yonas Welderufael på besök. Bokförlaget Emkulu Publisher etablerades av Tedros Abraham här i Jämtland och ger ut litteratur på tigrinska. Yonas Welderufael är journalist från Eritrea, i Sverige är han verksam som översättare och integrationshandläggare i Umeå. Hans nyligen utgivna diktsamling heter Entosh.

Vi får höra mer om arbetet för yttrandefrihet och om böckerna som ges ut på bokförlaget Emkulu Publisher. Språk som kommer att talas under kvällen är tigrinska, engelska och svenska. 

Världsbokdagen instiftades av Unesco 1995 för att sprida glädje kring böcker och läsning samt för att uppmärksamma vikten av yttrandefrihet, tryckfrihet och författares rättigheter. Målet med Världsbokdagen är också att visa att böcker kan användas som ett verktyg för fattigdomsbekämpning och fredsbyggande arbete.

Den 23 april är ett symboliskt datum inom litteraturvärlden då detta är en minnesdag för Cervantes, Shakespeare och Inca Garcilaso de la Vegas.

Mer information om nyligen utgivna böcker på Emkulu Publisher och som vi kommer att höra mer om på Världsbokdagen:  

1. "Bahgi", en roman av Tesfagiorgis Habte, fristadsförfattare i Luleå kommun 2017-2019. Han arbetade som kommunikatör i Eritreas utbildningsministerie och som journalist hos Radio Bana fram tills radions avstänging 2008, och alla journalister fängslades. Tesfagiorgis släpptesut ur fängelset efter fyra år utan rättegåeng. Under tiden som fristadsförfattare i Luleå skrev Tesfagiorgis sin debutroman "Bahgi" som ska ges ut på engelska av Black Island Books och som finns på tigrinska hos Emkulu Publisher.

Handlingen: Bahgi är en begåvad tjej och hennes pappa, författaren Asmerom, uppmuntrar hennes längtan och drömmar. Likt många andra som kan misstänkas tänka fritt hamnar pappan i fängelse. Asmerom hittar ett sätt att hålla kontakt med sin familj och lyckas smuggla ut berättelser till dem.

Har du en dröm? Frågan är central i berättelsen. Men kan man ha drömmar i en av Afrikas mest brutala diktaturer?

2. "Entosh: 102 dikter", diktsamling av Yonas Welderufael.

3. "Ethiopia: Kabey Nabey", facklitteratur av Mohamed Hassan & Grégoire Lalieu, översatt av Ruth Simon.

Ruth Simon är en erfaren journalist, författare och översättare. Hennes arbete fokuserar ofta på kvinnors rättigheter, yoga, barnböcker, språk, och politik. Nu har Ruth översatt boken "Ethiopia: Kabey Nabey"  vilken är en historisk beskrivning av Etiopien sedan cirka hundra år tillbaka fram till år 2016. Den är skriven i form av en intervju mellan Dr. Mohamed Hassan – specialist inom geopolitiken och Arabvärlden – och Grégoire Lalieu på Investig'Action, en fransk webbsida. Boken analyserar tiderna under de fyra etiopiska ledarna, samt vad som har lett till att Etiopien hamnat i den situation där landet befinner sig i dagsläget.

Tigrinska:

ብርግጽ ቤት ንባብ አስተርሹንድ ንኣህጉራዊ መዓልቲ መጽሓፍ ክጽንብሎ እዩ። ነዚ መዓልቲ፡ ምስ ካልኦት ንጥፈታትና
ንቴድሮስ ኣብርሃምን ገታሚ ዮንስ ወልደሩፋኤልን ከም ዕዱማት ብምእንጋድን ክነብዕሎ ኢና። ብቴድሮስ ኣብርሃም ኣብ’ዚ
ኣብ የምትላንድ እተመስረተ ኣሕታሚ እምኵሉ፡ ስነ-ጽሑፍ ትግርኛ የሕትም። ዮናስ ወልደሩፋኤል ካብ ኤርትራ ዝመጸ
ጋዜጠኛ ኰይኑ፡ ናብ ሽወደን ድሕሪ ምምጻኡ ድማ ኣብ ኡምዮ ከም ተርጓሚን ፈጻሚ-ጕዳያት ኣብ ምውህሃድ
ስደተኛታትን ይሰርሕ። ቅድሚ ሒደት እዋን ዘሕተማ ስራሑ እኩባት ግጥምታት ዝሓቘፈት “እንቶሽ” ዘርእስታ መጽሓፍ
እያ።

ኣብቲ ርክብ፡ ብዝያዳ ብዛዕባ ናጽነት ምግላጽ ሓሳብን ብዛዕባ ኣሕታሚ እምኵሉ ዘሕትሞም መጽሓፍትን ክንሰምዕ ኢና።
ኣብቲ ናይ ርክብ ምሸት ዝዝረቡ ቋንቋታት፤ ትግርኛ፡ እንግሊዝኛን ሽወደንኛን ክዀኑ እዮም።

ኣህጉራዊ መዓልቲ መጽሓፍ፡ ብመጽሓፍቲን ንባብን ተድላ ንምዝርጋሕ፡ ከምኡ’ውን ንርዝነት ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት፡
ናጽነት ሕትመት (ፕረስ)ን መሰላት ደረስትን ንምጽንባል ዓሊሙ ዩኔስኮ (ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንትምህርቲ፡ ስነፍልጠትን ባህልን) ብ1995 ኣተኣታትዮዎ። ተውሳኺ ዕላማ ኣህጉራዊ መዓልቲ መጽሓፍ፡ መጽሓፍቲ ኣብ ዕዮታት ቃልሲ
ኣንጻር ድኽነትን ምድንፋዕ ሰላምን እንጥቀመሎም ኣገደስቲ መሳርሒ ምዃኖም ንምርኣይ’ውን እዩ።

ሚያዝያ 23፡ ኣብ ዓለም ስነ-ጽሑፍ ሰንደቓዊ ትርጕም ዘለዋ ዕለት’ያ፣ ምኽንያቱ መዓልቲ ዝክር ሰርቫንተስ፡ ሼክስፔርን
ኢንካ ጋርሲላሶ ዴ ላ ቬጋስን’ውን ብምዃና።

ኣብ’ዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ መጽሓፍ፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ’ዘን ትሒተን ተጠቒሰን ዘለዋ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ብኣሕታሚ
እምኵሉ ዝተሓትማ መጽሓፍቲ’ውን ክንሰም ኢና፤

1. “ባህጊ”፡ በቲ ካብ 2017 ክሳዕ 2019 ናይ ሉልዮ ኮሙን ‘ደራሲ ግኡዛን ከተማታት’ (fristadsförfattare) ዝዀነ
ተስፋጊዮርጊስ ሃብተ ዝተደርሰት ልብ ወለድ። ተስፋጊዮርጊስ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ከም ህዝባዊ ርክባት፡
ከምኡ’ውን ጋዜጠኛ ናይ’ታ ትምህርታዊ መደባት እትፍኑ ዝነበረት ራድዮ ባናን ኰይኑ ክሳዕ 2008 ኵሎም ጋዜጠኛታታ
ተኣሲሮምን እታ ራድዮ እትዕጾ ሰሪሑ። ተስፋጊዮርጊስ፡ ድሕሪ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ናይ ኣርባዕተ ዓመታት
ማእሰርቲ ተፈቲሑ። ከም ‘ደራሲ ግኡዛን ከተማታት’ ኣብ ሉልዮ ዝነበረሉ እዋን፡ ነዛ “ባህጊ” ዘርእስታ ቀዳመይቲ ልብ
ወለድ መጽሓፉ ጽሒፉዋ፣ ብቛንቋ እንግሊዝኛ ብመንገዲ ኣሕታሚ ብላክ ኣይላንድ ቡክስ ክትሕተም ኣብ ምድላዋት
ክትርከብ እንከላ፡ ብቛንቋ ትግርኛ ግን ድሮ ብኣሕታሚ እምኵሉ ንንባብ በቒዓ ትርከብ።

ትሕዝቶኣ፤ ባህጊ፡ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዋ ጓል ኰይና፡ ኣቦኣ – ደራሲ ኣስመሮም – ባህግታታን ሕልምታታን ክዉን
ንምግባሮም የተባብዓ። ልክዕ ከም ብዙሓት ነጻ ዝኣተሓሳስባኦም ሰባት ብዓይኒ ጥርጣረ ተራእዮም ንማእሰርቲ ዝቃልዑዎ፡
ንሱ’ውን ዕጫኦም ይገጥሞ። ኣስመሮም፡ ምስ ስድራኡ ርክብ ዘካይደሉ ኣገባባት ብምፍጣር፡ ዛንታታት ኣጽሊቝ ንምውጻእ
ድማ ይዕወት። ‘ሕልሚ ኣሎካ’ዶ፧’ ዝብል ሕቶ፡ ሕመረት ትረኻ’ዛ ልብ ወለድ እዩ። እንተዀነ፡ ኣብ ሓንቲ ካብ’ተን
ጨካናት ውልቀ-መለኽቲ ዝርከቡወን ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ሰብ ሕልሙ ወኒኑ ከግህዶ’ዶ ይኽእል፧

2. “እንቶሽ፤ 102 ግጥምታት”፡ እኩባት ግጥምታት ብዮናስ ወልደሩፋኤል።

3. “ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ፧” ዘይልብ ወለዳዊ ስራሕ ብመሓመድ ሓሰንን ግሬጓር ላልየን፡ ትርጕም ሩት ስምኦን። “ኢትዮጵያ
ካበይ ናበይ፧” ኢትዮጵያ ካብ ቅድሚ ሚኢቲ ዓመታት ከም ውህድቲ ሃገር ካብ እትቐውም ክሳዕ 2016 እትትርኽ ስራሕ
እያ። ብመልክዕ ቃለ-መሕትት ኣብ መንጎ ክኢላ ጂኦፖሊቲካን ዓረባዊ ዓለመን መሓመድ ሓሰን (ዶ/ር) ከምኡ’ውን ግሬጓር
ላልየን ናይ ኢንቨስቲግ’ኣክሽን ዝበሃል ናይ ቋንቋ ፈረንሳይኛ መርበብ ሓበሬታ ዝቐረበት መጽሓፍ እያ። እዚ ብኽኢላ
ትርጕም ዝዀነ ሩት ስምኦን ዝቐረበ ትሕዝቶ፡ ናይ’ቶም ዝሓለፉ ኣርባዕተ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ግዜኣት ከምኡ’ውን
ከመይ ኢላ ኢትዮጵያ ናብ’ዚ ዘላቶ ኵነታት’ዚ ክትወድቕ ከም ዝኸኣለት ይትንትን።

ሩት ስምኦን ምኵርቲ ጋዜጠኛ፡ ደራሲትን ተርጓሚትን ኰይና፡ ዝሓለፉ ስራሓታ ኣብ መሰል ደቀንስትዮ፡ ዮጋ፡ መጽሓፍቲ
ቈልዑ፡ ቋንቋን ጂኦፖሊቲካን የተኵሩ።