Psykisk (o)hälsa

Arrangemang
Kostnad: Fri entré
Målgrupp:

Temakväll om vår psykiska ohälsa - ett av vår tids stora hälsoproblem presenteras med utgångspunkt från diagnoser, effektiva behandlingsmetoder och brukarperspektivet.

Hur arbetar man med personer som lider av ätstörningar, som utsatts för sexuella övergrepp eller som är "hemmasittare"?

Föreningen legitimerade Psykoterapeuter, Jämtlands län inbjuder till temakväll.

Program

16.00-16.05  Ordförande Gunnar Hultin öppnar temakvällen

16.00-16.30  Familjeterapi: föreläsare Erik Abrahamsson, socionom/leg. psykoterapeut

16.30-17.00  Psykodynamisk korttidsterapi, ISTDP: föreläsare Susanne Anderö-Wännström, socionom/leg. psykoterapeut

17.00-17.30  Gruppbehandling vid sexuella övergrep: föreläsare Petra Svensson,  socionom/leg. psykoterapeut

17.30-18.00  Interpersonell psykoterap, IPT: föreläsare Thomas Ström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

18.00-18.20  "Peter" ur Östersunds teaterverkstads Intervjun. Kalle Retzell, skådespelare, Jenny Jejlid, pjäsförfattare

18.20-19.00  Kognitiv beteendeterapi, KBT: föreläsare Christina Reslegård, leg. psykiatrisjuksköterska/leg. psykoterapeut

18.20-19.00  Dialektisk beteendeterapi, DBT: föreläsare Sara Ågren, socialpedagog, leg. psykoterapeut

19.00-19.30  Ätstörningsproblematik: föreläsare Elisabeth Bergqvist, socionom, leg. psykoterapeut och  Katarina Aronsson Blom, socionom, kurator

19.30-20.00  Hemmasittande barn/ungdom: föreläsare Per Söderlundh, socionom, leg. psykoterapeut

Träffa också:

Författare med bokbord

Legitimerade psykoterapeuter

Representanter för Brukarrådet

Fri entré

Fika finns att köpa i bibliotekets café

Temakvällen är ett samarrangemang av Föreningen leg. psykoterapeuter, Jämtlands län och Östersunds bibliotek.