Gott humör!

Filmvisning av föreställningen från 2016 om om Erik ”Äcke” Olsson.

Plats: Samlingssalen Östersunds bibliotek
Kostnad: Fri entré
Målgrupp: Vuxna

Erik "Äcke" Olsson (1860-1916) var en av de första författarna som skrev litteratur på jamska. Hans texthäften "Gott homör" utgavs i sex delar 1888-1899, "Äcke" var också verksam som folkbildare, nykterhetskämpe och mycket annat.

Under 2016 spelades en teateruppsättning och soaré om Erik "Äcke" Olssons liv, "Gott humör!", på olika platser i länet: Kövra, Mattmar, Östersund, Rödön, Ede Offerdal och i Ocke.

Föreställningen, av och med ”Glesingan”, spelades in i Kövra baptistkapell 30 juni 2016.

Under kvällen kommer frågan om en eventuell ny turné för "Gott humör!" att tas upp till diskussion.

Ett samarrangemang av föreningen BARKE och Östersunds bibliotek.

Målgrupp:

Taggar: