Staare 2018: Att främja samernas språk och kultur

Arrangemang
Kostnad: Fri entré
Målgrupp:

Lunchföreläsning med Aina Negga, enhetschef för Minoritetspolitiska uppdraget, Sametinget. Om de åtgärder som Sametinget gör för att stärka de samiska språken. 

Minoritetslagstiftningen tillkom 2010 och tar stöd i internationella konventioner. Men vad innebär det att främja samernas språk och kultur? Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. 

Aina Negga, enhetschef på Sametinget för Minoritetspolitiska uppdraget, berättar om vad som gäller och vad som krävs för att uppnå Minoritetslagstiftningens intentioner.

Ett samarrangemang av: Östersunds bibliotek och Samiskt Informationscentrum, Sametinget.

www.staare2018.se