Tidningar & tidskrifter

Vi har dagstidningar från olika delar av Sverige. Du kan låna alla våra tidskrifter, utom det senaste numret. Äldre årgångar går också bra att låna.

Två kvinnor läser tidskrifter

Dagstidningar

På biblioteket finns både lokala, rikstäckande och utländska dagstidningar.

Förutom de tryckta papperstidningarna gör databasen PressReader det möjligt att läsa all världens dagstidningar på alla bibliotek direkt på datorn. Du kan också läsa artiklar från svenska dagstidningar i databasen Mediearkivet (Retriever)

Svenska dagstidningar på huvudbiblioteket
Utländska dagstidningar och tidskrifter på huvudbiblioteket
Faktadatabaser

Tidskrifter

Biblioteken prenumererar på tidskrifter inom många ämnesområden. Du kan läsa dem på plats eller låna hem dem, med undantag för det senast utkomna numret.

Många tidskrifter sparas också i några år så att du kan få tag i äldre nummer om du vill.

Tidskrifter på huvudbiblioteket

Sidan uppdaterad 2020-10-01

Sidansvarig: Anna Ring