Personuppgifter

Personuppgiftslagen (PuL)

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer böcker eller lämnar en synpunkt/fråga via vår webbsida lagras dina personuppgifter hos Östersunds bibliotek.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress och fotografier. I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.

När registreras mina personuppgifter?

Hos biblioteket registreras dina personuppgifter när du skaffar ett bibliotekskort. Om du skickar brev eller e-post till bibliotekt så kan dina personuppgifter sparas.

Rätt att begära information

Du har rätt att en gång per år få information över de personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Utdraget får du genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran till:

Östersunds kommun
831 82 Östersund

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt. Denna rättelse görs till kommunens personuppgiftsombud via Kundcenter 063-14 30 00.

Sidan uppdaterad 2017-12-12

Sidansvarig: Anna Ring