Webbtävling om litteratur

Här är tio litteraturfrågor att svara på. Alla frågorna är hämtade från vår litteraturquiz, som anordnats på tisdagkvällar under 2017. Du kan vinna fina bokpriser!

Biblioteksböcker på en hylla

För att vara med och tävla behöver du skapa ett konto på Ostersundsbibliotek.se, och du behöver också ange din e-postadress.

Endast ett ifyllt svarsformulär per e-postadress får skickas in. Vi behöver dina svar senast 31 december 2017.

Tio vinnare vinner varsitt bokpris. Om flera tävlande har lika antal rätta svar, skiljs de åt genom svaret på utslagsfrågan.
Vinnarna kontaktas av biblioteket i början av januari 2018, och listan med vinnare publiceras sedan på Ostersundsbibliotek.se.

Tävlingsformulär

    Målgrupp:

    Skrivet av: Thomas Drugg den 6 december 2017