Poesi

Poesi behöver inte vara svår och otillgänglig. Att närma sig poesi är som att närma sig litteratur i allmänhetEn hittar inte sin favorit på första försöket. Däri upphör liknelserna med prosan. Poesi är Fairer House than Prose” som Emily Dickinson skrev i dikten "I dwell in Possibility". 

Då poesi är mer komprimerad, destillerad, koncentrerad än prosa utnyttjar den alla till medels stående verkningsmedel.  Betydelsen kan ibland ligga bortom den tryckta texten. Friedrich Hölderlin, till exempel, placerade verser om två platser på olika sidor om en flod på varsin sida i boken och lät den nedsänkning som finns mellan sidorna få symbolisera flodfåran. 

Även ljudbilden är ett vanligt verkningsmedel, detta kan ske med hjälp av metrik, allitterationer, rim, överklivningar vilka skapar en viss rytm. Ett annat verkningsmedel är assonanser där upprepning av vissa bokstäver, eller ljud bidrar till rytm och innehåll. Till exemel som i Vilhelm Ekelunds dikt Havet där upprepningen av bokstaven “S” erinrar om vågors brus: “Och mänsklighetens ädle, tankens/ och sångens väldige, ha mättat sina själar,/ o heliga, av dina brus, som sjunga/ i morgonburs ur Pindaros och mörkna/ med Psaltaren i väldigt aftonbrus! 

Poesi kommer i alla former och innehåll, det handlar bara om att våga smaka.

Skrivet av: Douglas Roslund den 13 april 2021