NPF-dagen 15 mars

För allas rätt att vara olika!

NPF är en förkortning för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.

De olika diagnoser som är bland de vanligaste inom NPF är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och olika former av språkstörningar. Diagnoserna är nära släkt med varandra och det är vanligt att en och samma person har flera av dem.

Vi uppmärksammar NPF-dagen den 15 mars genom att dela med oss av lite boktips.

Skönlitteratur

Facklitteratur

Målgrupp:

Skrivet av: Elin Fritzell den 11 mars 2021