Undersökning från biblioteket

Just nu gör ett företag telefonintervjuer på uppdrag av biblioteket.

Östersunds bibliotek

Biblioteket gör under april-maj en undersöknig om vad våra kommunmedborgare tycker om biblioteket.

Om du fått ett sms om detta så är det i sin ordning.

Vi blir väldigt glada om du vill svara på några frågor via telefon eller på en webbenkät.

Om du blivit utvald att svara så finns all information i det sms du får.

Skrivet av: Anna Ring den 17 april 2020