Östersunds bibliotek 60 år: bibliotekets historia

Östersunds bibliotek 60 år: bibliotekets historia

Vår bibliotekshistoria börjar med Carl Zetterström. Du har kanske sett hans porträtt som hänger på en av tegelväggarna på Östersunds bibliotek och undrat vem han var?

Carl Zetterström

Carl Zetterström föddes och växte upp på Rödön, levde åren 1767-1829 och blev professor i medicin vid Uppsala universitet. Han växte upp i en miljö fylld med litteratur, samlade böcker under hela sitt liv och donerade sin unika boksamling till det som skulle bli Jämtlands första bibliotek, som låg vid Stocke på Frösön.

Minnen från Fjällbygden och Fyrisvall är en helt fantastisk bok om professor Carl Zetterström och hans tid. Den gavs ut 1886 och är skriven av Sven Johan Kardell, bibliotekarie i Östersund under åren 1876-1921. 1961 kom den i nytryck, utgiven av bokhandlaren Ragnar Ohlson, mera känd som Konsul Ohlson, på hans Wisénska bokhandelns förlag.

För den som tycker att en detaljerad bok skriven i slutet av 1800-talet är lite jobbig att läsa, finns en utmärkt liten bok skriven av Harry Johansson. Carl Zetterström 1767-1829 utgavs 1962 ut på det lokala Bokmalens förlag.

I båda kan du läsa om soldatsonen Carl Zetterströms uppväxt på Rödön och hans kontakt med den stora boksamling som fanns i den Tidemanska prästgården där, om hans studietid vid Frösö trivialskola och vid Uppsala universitet. Böckerna berättar om hans umgänge och vänskap med både gamla vänner från Jämtland och den tidens stora författare som Johan Olof Wallin och Erik Gustaf Geijer, om hans läkarpraktik och inte minst hans stora bokintresse. Han hade vid sin död en mycket fin boksamling på 12.000 band och tanken var tidigt att samlingen skulle komma jämtarna till del genom en donation. 1816 skrev han i ett testamente:

 

”Min Boksamling testamenterar jag till Frösö Trivial Schola, att härmed må kunna göras början till ett Bibliothek för Jemtland. Med ett villkor att ett passade Stenhus ej långt ifrån sjelfva Scholhuset på ett välbeläget och för eldsvådor minst utsatt ställe för detta ändamål uppbygges.”

 

Biblioteket vid Stocke

Bibliotekshuset vid Stocke på Frösön började byggas 1826, men vissa ekonomiska bekymmer gjorde att bygget drog ut på tiden. Carl Zetterström hann aldrig se biblioteket färdigbyggt, då han gick ur tiden 1829.

Frösö trivialskola låg på Stocke, och startade 1679 med ambitionen att försvenska de norsksinnade jämtarna. Bibliotekshuset började alltså byggas 1826, efter ritning av Uppsalas stadsbyggmästare J. F. Ekberg. Det skulle likna en vacker lantkyrka med välvt tak och dörr på gaveln, och 1833 stod det lilla stenhuset klart.

Det gamla biblioteket vid Stocke idag.

Den Zetterströmska boksamlingen packades i sjutton lårar, kördes i mars samma år från Uppsala till Frösön av en forbonde och packades upp på sommaren. Zetterström skriver i sitt testamente och i ett utkast till reglemente för Jämtlands bibliotek om sina tankar och avsikter med sitt bibliotek. Läs mer i de två böckerna om honom, om hans fina ambition och framsynthet när det gäller biblioteksverksamhet.

1847, bara fjorton år efter att biblioteket i Stocke börjat sin verksamhet, flyttade skolan in till Östersund och blev läroverk. Bibliotekshuset stod ensamt kvar och boksamlingen började förfalla. När SJ Kardell 1886 skrev sin bok om Carl Zetterström konstaterade han:


”Det är för den skull ett önskemål att få även dem inflyttade till staden. Men detta låter sig inte göra, förrän ett lämpligt stenhus där bli uppfört. Om och när medel till ett sådant kunna fås, må framtiden utvisa.”

 

Biblioteket på Rådhusgatan 42

Det Zetterströmska biblioteket fick vänta på sitt nya hus, men tack vare pengar från den generöse grosshandlaren Fredrik Bünsow stod byggnaden till sist klar 1912. Det vackra tegelhuset hyser idag både Ahlbergshallen och Stadsmuseet, men att det har varit bibliotek finns bevarat i fasaden.

Text Jämtlands bibliotek på gavel av Ahlbergshallen

Biblioteket ritades av arkitekt Frans B Wallberg, som bland annat också ritade Rådhuset och Handelsbankshuset i Östersund, Furuhagen i Bräcke och Tingshuset i Strömsund.

Här huserade nu Jämtlands bibliotek, som 1949 bytte namn till Jämtlands läns bibliotek. Sven Johan Kardell, som arbetade som bibliotekarie åren 1876-1921, vårdade ömt den Zetterströmska samlingen. Han sökte rätt på och återskaffade böcker som skingrats ur samlingen, och han upprättade också en katalog.

Om verksamheten i det nya huset finns att läsa i Jämtlands biblioteks årsskrift. Den utgavs under en rad av år av Föreningen Jämtlands biblioteks vänner. Om vi gör att nedslag i 1943 års skrift kan vi läsa om verksamheten under 1942: Bibliotekarie är fil dr G. B. E. Hasselberg, en vikarierande vaktmästare har fungerat som eldare, biblioteket har haft drygt 19.000 besök och lånat ut drygt 54.000 böcker.

 

"Biblioteket brottas inte bara med provisoriska lösningar: Den största olägenheten för biblioteksarbetet utgör f ö det synnerligen ineffektiva värmesystemet. Trots alla lagningar och skrapningar av panna, element och ledningar under de senaste åren, och trots att vintern 1943/43 varit mild jämfört med de närmast föregående, har det tidvis ej varit möjligt att i arbetsrummet och läsesalen hålla högre temperatur än 10-12 grader och i de nedre magasinen en temperatur som obetydligt överstiger nollpunkten."

 

I årsskriften från 1949 framfördes önskemål om att få bygga ut biblioteket. Tankar fanns att genom ett utbyggt bibliotek få det lediga så kallade granskningsexemplaret av svenskt tryck och också en humanistisk högskola till Östersund. Läs mer om det i en intressant artikel av LO Rindberg i Jämten 2000. Men det blev aldrig någon utbyggnad. Istället började Östersund att planera för ett helt nytt bibliotek.

 

Biblioteket på Rådhusgatan 25-27

När det nu var dags för staden att bygga ett helt nytt bibliotek, såg den lediga tomten ut så här. Till höger i bild finns ännu den gamla fina Flickskolan kvar.

Tomt 1956 där det nya bibliotek skulle byggas

Arkitekt Bo Cederlöf ritade den nya biblioteksbyggnaden, som började byggas 1956. Första spadtaget med skopa såg ut så här:

Grävskopa tar det första taget vid bygget av det nya biblioteket 1956

Bygget filmades och den fina DVD-filmen Det nya biblioteket finns att låna. Det nya Jämtlands läns bibliotek öppnade för allmänheten i juli 1958 och den 7 oktober var det stor invigning! 

I Jamtli Bildarkiv kan du se flera bilder från invigningen 1958 och bilder på det nybyggda biblioteket. Och så här såg nu alltså det tredje biblioteket ut, en stilren byggnad med ingång på mitten. Ännu hade inte den neonskylt kommit upp som prydde fasaden under många år. I biblioteket fanns gott om plats för det som då var det största bokbeståndet i norra Sverige. 1982 byggdes biblioteket ut och 2013 bytte biblioteket namn till Östersunds bibliotek.

Biblioteket efter invigning 1958

Bildkälla biblioteket vid Stocke: Thomas Drugg.
Bildkälla svartvita fotografier: Jamtli fotosamlingar, foto: Hallings Foto.

 Sidan uppdaterad 2021-12-15

Sidansvarig: Anna-Kari Bäckvall

Språk