Zetterströmska samlingens historia

Zetterströmska samlingens historia

Idag ser vi det som närmast självklart att det finns bibliotek i varje kommun. Annat var det på 1800-talet. Det var då Jämtland fick sitt första bibliotek, allt tack vare professor Carl Zetterström.

Jämtlands första bibliotek öppnades 1833, efter att Carl Zetterströms testamenterade boksamling fraktats hit från Uppsala med häst och släde. Det vita stenhuset på Stocke, som idag är Frösö hembygdsmuseum, blev det första folkbiblioteket i Jämtland, och även ett av de första i hela Sverige utanför universitetsorterna.

Carl Zetterström föddes 1767 i Bytorpet på Rödön. Han var son till en soldat och växte upp under enkla förhållanden, men hade gott läshuvud och fick börja på gymnasiet i Härnösand efter att ha studerat vid Frösö trivialskola. Därefter flyttade han till Uppsala där han tog flera examina vid universitetet. Hans mest framstående titel var medicine professor.

Zetterström var en sann jämtlandspatriot och också en stor bokälskare. Han ägde själv en stor boksamling och började så småningom att systematiskt samla fler böcker för att bygga upp "ett bibliothek för Jämtland". Tanken var att detta så småningom kunde ligga till grund för ett universitet på Frösön, och hans ambitiösa mål var att samla "allt av värde".

Vid hans bortgång 1829 innehöll Zetterströms boksamling cirka 12.000 band. I enlighet med hans testamente byggdes ett bibliotekshus på Frösön, helt i sten för att skydda böckerna från bränder. Allt stod klart 1833 och 18 mars samma år var böckerna på plats.

(alt="")
Carl Zetterström (1767-1829). Porträttet är målat av Per Krafft d y och hänger i entrén i Östersunds bibliotek.


1847 flyttade trivialskolan in till Östersund, men böckerna lämnades kvar ända till 1912 då ett nytt bibliotek byggdes i det som nu är Ahlbergshallen. 1958 flyttades böckerna igen till dagens biblioteksbyggnad och idag står de i ett särskilt arkivrum som har anpassad temperatur, luftfuktighet och belysning så att böckerna ska bevaras i gott skick.

Bibliotekets ursprungliga namn var Jämtlands bibliotek. När man även blev länsbibliotek 1947 ändrades namnet till Jämtlands läns bibliotek. 2013 bytte biblioteket namn till Östersunds bibliotek.

Tack vare donationen drevs biblioteksverksamheten länge i form av en stiftelse, Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek. Denna finns kvar idag, men har ingen egen verksamhet. Biblioteksbyggnaden och alla förvärvade media fram t o m 1997 (däribland Zetterströms originaldonation) förvaltas av stiftelsen, medan själva verksamheten drivs av Östersunds kommun sedan 1998. Kultur-och fritidsnämnden är huvudman för Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek.
Sedan 2015 är Östersunds bibliotek ett helt och hållet kommunalt bibliotek, och utgör en del av Östersunds kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

De ursprungliga 12.000 banden i Zetterströms originaldonation har utökats genom senare tillkomna bokdonationer. Idag räknas allt som tryckts senast 1830 till det Zetterströmska biblioteket. I Zetterströmska biblioteket förvaras också en mindre handskriftssamling. 

Professor Carl Zetterströms minnesmedalj för jamtsk vitterhet är ett kulturpris som utdelas varje år, till minne av Carl Zetterström. Detta pris utdelas av en förening som är helt fristående från Östersunds bibliotek.
 

En utförlig biografisk artikel om Carl Zetterström finns i Gamla Östersunds årsskrift 2019.
 

Sidan uppdaterad 2021-12-15

Sidansvarig: Thomas Drugg

Språk