Staare 2018

År 2018 är utropat till ett samiskt jubileumsår för att fira att det är 100 år sedan det första samiska landsmötet i Sverige anordnades på rådhuset i Östersund. Här kan du se vad som händer på Östersunds bibliotek under jubileumsveckan 5-11 februari:

Buerie båeteme!
Buorisboahtem!
Buresboahtin!
Välkommen!

Tillsammans med Samiskt informationscentrum som är en del av Sametinget kan vi på Östersunds bibliotek presentera ett brett program med allt från samiska sagostunder, boktips och jojkworkshops till föreläsningar, släktforskning och utställningar. Programmet fylls på allt eftersom och vi uppdaterar den här sidan med nya aktiviteter:

"Med början i det första landsmötet på sydsamisk mark och genom åren fram till idag är tiden inne att lyfta minnet av det unika mötet och dess effekter runtom i Saepmie. De nyckelpersoner som tog kampen för demokrati, flera av dem drivande i att starta samiska organisationer, uppmärksammas. Jubileumsåret är ett sätt att tillsammans summera hundra år i samisk samhällsutveckling och lyfta fram de pionjärer och kämpar som lagt grunden till dagens samiska samhälle."

Östersund heter Staare på sydsamiska. Urfolket samerna bor i fyra länder Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Landområdet kallas för Sápmi och sträcker sig över hela den norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till svenska landskapet Dalarna i söder.

På de andra samiska språken heter samernas land: Sábme, Sábmie, eller Saepmie.

Mer information om Staare 2018 och program för jubileumsveckan: www.staare2018.se

Samer.se är Samiskt informationscentrums webbplats för dig som vill veta mer om samerna och Saepmiewww.samer.se

Staare 2018, vad som händer i Östersund.