För skolan

Skolbibliotekscentralen tillhör Östersunds bibliotek och erbjuder utlån av medier och pedagogisk verksamhet kring läsfrämjande, MIK och informationssökning till kommunens grundskolor. Läs mer under respektive årskurser.

sbc@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2020-02-05

Sidansvarig Elin Runsten