Militärstad: Östersund 1893-2006

Östersund var under många år en riktig militärstad. Här fanns två regementen i staden och ett på Frösön, militära staber, värnpliktskontor och på senare år Arméns tekniska skola.

Gamla regementsområden med många vackra byggnader, gatunamn, Havremagasinet och Grytans skjutfält. Den militärhistoria som sträcker sig över åren 1893-2006 har lämnat spår i och kring staden, och också skapat nya stadsdelar. Som garnisonsstad var Östersund landets näst största och vi är många som minns en tid, för inte så länge sedan, då staden verkligen präglades av de många militärerna.

 

A 4

När Sverige förlorade Finland efter 1808-1809 års krig, förlorade landet också sitt enda artilleriregemente norr om Dalarna. Efter många års diskussion och sedan Norra stambanan hade byggts, togs beslutet att förlägga Kungliga Norrlands artilleriregemente, A 4, till Östersund. År 1893 stod regementet färdigt, för att sedan under mottot Framåtanda, fältmässighet, sammanhållning verka i 104 år.

Man hann med andra ord fira 100-årsjubileum och gav då ut boken Kungl. Norrlands artilleriregemente 1893-1993. Den bjuder på ett fint bildmaterial och en fyllig historik om allt från Artilleriet i Norrland sedan 1500-talet och bilder från en krigsförbandsövning 1993, till skildringar av livet för anställda och rekryter. A4 var länge förknippat med sina hästar, och det är lite extra roligt att läsa om en epok som exempelvis gav oss namnen Remonthagen och Körfältet!

Idag rymmer det gamla regementsområdet bland annat Mittuniversitetet, och ser du dig omkring finns där fina informationsskyltar som berättar om A 4:s historia.

Kamratföreningen Norrlandsartillerister bildades 1936 och tre år senare började de ge ut tidskriften Norrlandsartilleristen, som utkommer än idag. Vid övningsfältet Talldungen har föreningen skapat en museimiljö värd att besöka.

 

F 4

Frösön och Frösö läger har gamla traditioner som läger- och övningsplats för soldater. Under 80 år var Jämtlands flygflottilj, F4, belägen där. Från spaningsflygplanet Dront över Tunnan, Lansen, Draken och Viggen till Jas 39 Gripen, med flera - många plan och helikoptrar har fått göra tjänst på F 4. När flygflottiljen lades ned 2006 kom boken Till minne av Jämtlands flygflottilj F 4, med ett generöst bildmaterial och en film på 41 minuter. Den inleds med gamla bilder och orden:

"Det var en expanderande stad som skulle få det nyaste av vapenslag. - - - Sedan den 4:e flygkårens etablering på Frösön 1926 har generationer av östersundare vänt blicken uppåt när flygplanen dundrat förbi. Som fint extramaterial till filmen finns fotografier, signal och marsch."

I 5

Jämtlands fältjägarregemente, I 5, bär på en lite snårig historia med många namnbyten. Det som efter freden i Brömsebro gick under namnet Thomas Gärffelts regemente blev så småningom Jämtlands dragonregemente, för att 1820 slutligen få namnet Jämtlands fältjägarregemente. Från Frösö läger flyttade verksamheten 1910 in till staden och det nybyggda kasernområde som vi idag känner som I 5. Från början benämnt I 23, blev regementet I 5 år 1928. Mottot löd: "För Sveriges ära, för Sveriges makt, över berg, över dal, skallar Jämtlands jakt." 2005 lades regementet ned.

I den innehållsrika boken Fältjägarna 350 år, från 1996, förklaras ordet fältjägare och berättas historien om ett regemente med en naturlig och tydlig förankring i vår bygd.

Östersunds garnison hade kunnat vara ännu större. Planer fanns på att placera både Norrlands ingenjörkår (Ing 5) och Fjärde intendenturkompaniet (Int 4) i staden, men det blev aldrig så. Till det senare hann ändå byggas det sk Havremagasinet.

Länkar

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för Jämtlands fältjägarregemente I 5

Fältjägarföreningen

Fd Kungliga Norrlands artilleriregementes; A 4

Kamratföreningen Norrlandsartillerister

Jämtlands flygflottiljs kamratförening

Jamtli bildarkiv visar fotografier från A 4, F 4, Frösö läger och I 5Fotografi från 1891: Jamtlis fotosamlingar, fotograf okänd.

 

 

Sidan uppdaterad 2021-12-15

Sidansvarig: Anna-Kari Bäckvall

Buvttalisttá

197586
Girji:Arméns tekniska skola 1942-1992:1992 Girji
Dahkki: Svensson, Per-Olof
Jahki: 1992
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: S-c
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: ATS
Hápmi: Fysálaš
52008
Girji:Blad ur Norrlandsartilleriets historia:1945 Girji
Dahkki: Hedberg, Jonas
Jahki: 1945
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: S-c
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: [J. Hedberg?]
Hápmi: Fysálaš
101875
Girji:Från Dronten till Draken:1986 Girji
Dahkki: Jonsson, Thord
Jahki: 1986
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: S-c
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: Berndtssons tryckeri
Hápmi: Fysálaš
168409
Girji:Fältjägarna 350 år:1996 Girji
Jahki: 1996
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: S-c
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: Försvarsmakten
Hápmi: Fysálaš
267546
Girji:Fältjägarnas IF 100 år:2009 Girji
Jahki: 2009
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: Rb
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: Fältjägarnas IF
Hápmi: Fysálaš
38091
Girji:Kungl. Jämtlands fältjägarregemente 1646-1946:1946 Girji
Jahki: 1946
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: S-c
Materiálašládja: Girji
Hápmi: Fysálaš
143184
Girji:Kungl. Norrlands artilleriregemente 1893-1993:1993 Girji
Jahki: 1993
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: S-c
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: Regementet
Hápmi: Fysálaš
187456
Girji:Norrlands artilleriregemente A4:1998 Girji
Jahki: 1998
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: S-c
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: Fortifikationsverket
Hápmi: Fysálaš
216059
Girji:Soldathem i 100 år:2006 Girji
Jahki: 2006
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: S-c
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: Soldathemsföreningen Östersund
Hápmi: Fysálaš
214975
Girji:Till minne av Jämtlands flygflottilj F4:2006:1. uppl. Girji
Jahki: 2006
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: S-c
Materiálašládja: Girji
Preanttus: 1. uppl.
Goasttideaddji: Jämtlands flygflottilj
Hápmi: Fysálaš
176389
Girji:Östersunds/Jämtlands försvarsområde:1997 Girji
Jahki: 1997
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: S-c
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: Jämtlands fältjägarregemente
Hápmi: Fysálaš