Samiskt rum

I bibliotekets samiska rum finns böcker som behandlar den samiska kulturen ur olika ämnesperspektiv.

Loggan för Staare 2018

Här hittar du böcker om det samiska språket liksom om samisk historia, kultur, religion och samhällsliv. Här finns också skönlitteratur och poesi på de samiska språken. På barn- och ungdomsavdelningen finns böcker för barn och unga på samiska. Vi kan även låna in böcker och depositioner från Samernas bibliotek i Jokkmokk.

Förvaltningskommun

Östersunds kommun, som ingår i det Sydsamiska området, är en samisk förvaltningskommun. Det innebär bland annat att kommunen har ett särskilt ansvar för bevarandet av samiskan.

Sidan uppdaterad 2018-11-15

Sidansvarig: Jessica Nordin