Militärstad: Östersund 1893-2006

Östersund var under många år en riktig militärstad. Här fanns två regementen i staden och ett på Frösön, militära staber, värnpliktskontor och på senare år Arméns tekniska skola.

Gamla regementsområden med många vackra byggnader, gatunamn, Havremagasinet och Grytans skjutfält. Den militärhistoria som sträcker sig över åren 1893-2006 har lämnat spår i och kring staden, och också skapat nya stadsdelar. Som garnisonsstad var Östersund landets näst största och vi är många som minns en tid, för inte så länge sedan, då staden verkligen präglades av de många militärerna.

 

A 4

När Sverige förlorade Finland efter 1808-1809 års krig, förlorade landet också sitt enda artilleriregemente norr om Dalarna. Efter många års diskussion och sedan Norra stambanan hade byggts, togs beslutet att förlägga Kungliga Norrlands artilleriregemente, A 4, till Östersund. År 1893 stod regementet färdigt, för att sedan under mottot Framåtanda, fältmässighet, sammanhållning verka i 104 år.

Man hann med andra ord fira 100-årsjubileum och gav då ut boken Kungl. Norrlands artilleriregemente 1893-1993. Den bjuder på ett fint bildmaterial och en fyllig historik om allt från Artilleriet i Norrland sedan 1500-talet och bilder från en krigsförbandsövning 1993, till skildringar av livet för anställda och rekryter. A4 var länge förknippat med sina hästar, och det är lite extra roligt att läsa om en epok som exempelvis gav oss namnen Remonthagen och Körfältet!

Idag rymmer det gamla regementsområdet bland annat Mittuniversitetet, och ser du dig omkring finns där fina informationsskyltar som berättar om A 4:s historia.

Kamratföreningen Norrlandsartillerister bildades 1936 och tre år senare började de ge ut tidskriften Norrlandsartilleristen, som utkommer än idag. Vid övningsfältet Talldungen har föreningen skapat en museimiljö värd att besöka.

 

F 4

Frösön och Frösö läger har gamla traditioner som läger- och övningsplats för soldater. Under 80 år var Jämtlands flygflottilj, F4, belägen där. Från spaningsflygplanet Dront över Tunnan, Lansen, Draken och Viggen till Jas 39 Gripen, med flera - många plan och helikoptrar har fått göra tjänst på F 4. När flygflottiljen lades ned 2006 kom boken Till minne av Jämtlands flygflottilj F 4, med ett generöst bildmaterial och en film på 41 minuter. Den inleds med gamla bilder och orden:

"Det var en expanderande stad som skulle få det nyaste av vapenslag. - - - Sedan den 4:e flygkårens etablering på Frösön 1926 har generationer av östersundare vänt blicken uppåt när flygplanen dundrat förbi. Som fint extramaterial till filmen finns fotografier, signal och marsch."

I 5

Jämtlands fältjägarregemente, I 5, bär på en lite snårig historia med många namnbyten. Det som efter freden i Brömsebro gick under namnet Thomas Gärffelts regemente blev så småningom Jämtlands dragonregemente, för att 1820 slutligen få namnet Jämtlands fältjägarregemente. Från Frösö läger flyttade verksamheten 1910 in till staden och det nybyggda kasernområde som vi idag känner som I 5. Från början benämnt I 23, blev regementet I 5 år 1928. Mottot löd: "För Sveriges ära, för Sveriges makt, över berg, över dal, skallar Jämtlands jakt." 2005 lades regementet ned.

I den innehållsrika boken Fältjägarna 350 år, från 1996, förklaras ordet fältjägare och berättas historien om ett regemente med en naturlig och tydlig förankring i vår bygd.

Östersunds garnison hade kunnat vara ännu större. Planer fanns på att placera både Norrlands ingenjörkår (Ing 5) och Fjärde intendenturkompaniet (Int 4) i staden, men det blev aldrig så. Till det senare hann ändå byggas det sk Havremagasinet.

Länkar

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för Jämtlands fältjägarregemente I 5

Fältjägarföreningen

Fd Kungliga Norrlands artilleriregementes; A 4

Kamratföreningen Norrlandsartillerister

Jämtlands flygflottiljs kamratförening

Jamtli bildarkiv visar fotografier från A 4, F 4, Frösö läger och I 5Fotografi från 1891: Jamtlis fotosamlingar, fotograf okänd.

 

 

Sidan uppdaterad 2021-12-15

Sidansvarig: Anna-Kari Bäckvall

Перечень

197586
Книга:Arméns tekniska skola 1942-1992:1992 Книга
Автор: Svensson, Per-Olof
Год: 1992
Язык: шведский
Расположение / полка: S-c
Вид материала: Книга
Издательство: ATS
Формат: Физический
52008
Книга:Blad ur Norrlandsartilleriets historia:1945 Книга
Автор: Hedberg, Jonas
Год: 1945
Язык: шведский
Расположение / полка: S-c
Вид материала: Книга
Издательство: [J. Hedberg?]
Формат: Физический
101875
Книга:Från Dronten till Draken:1986 Книга
Автор: Jonsson, Thord
Год: 1986
Язык: шведский
Расположение / полка: S-c
Вид материала: Книга
Издательство: Berndtssons tryckeri
Формат: Физический
168409
Книга:Fältjägarna 350 år:1996 Книга
Год: 1996
Язык: шведский
Расположение / полка: S-c
Вид материала: Книга
Издательство: Försvarsmakten
Формат: Физический
267546
Книга:Fältjägarnas IF 100 år:2009 Книга
Год: 2009
Язык: шведский
Расположение / полка: Rb
Вид материала: Книга
Издательство: Fältjägarnas IF
Формат: Физический
38091
Книга:Kungl. Jämtlands fältjägarregemente 1646-1946:1946 Книга
Год: 1946
Язык: шведский
Расположение / полка: S-c
Вид материала: Книга
Формат: Физический
143184
Книга:Kungl. Norrlands artilleriregemente 1893-1993:1993 Книга
Год: 1993
Язык: шведский
Расположение / полка: S-c
Вид материала: Книга
Издательство: Regementet
Формат: Физический
187456
Книга:Norrlands artilleriregemente A4:1998 Книга
Год: 1998
Язык: шведский
Расположение / полка: S-c
Вид материала: Книга
Издательство: Fortifikationsverket
Формат: Физический
216059
Книга:Soldathem i 100 år:2006 Книга
Год: 2006
Язык: шведский
Расположение / полка: S-c
Вид материала: Книга
Издательство: Soldathemsföreningen Östersund
Формат: Физический
214975
Книга:Till minne av Jämtlands flygflottilj F4:2006:1. uppl. Книга
Год: 2006
Язык: шведский
Расположение / полка: S-c
Вид материала: Книга
Издание: 1. uppl.
Издательство: Jämtlands flygflottilj
Формат: Физический
176389
Книга:Östersunds/Jämtlands försvarsområde:1997 Книга
Год: 1997
Язык: шведский
Расположение / полка: S-c
Вид материала: Книга
Издательство: Jämtlands fältjägarregemente
Формат: Физический