Projekt

Boken som kompis

Ett läsfrämjande projekt för familjehemsplacerade barn utifrån ett biblioterapeutiskt synsätt. Ett samarbete mellan Östersunds bibliotek och Familjehemsteamet i Östersunds kommun.

Läs eller ladda hem projektrapporten