Utställningar

Gillar du att måla, fotografera, brodera eller skapa konst på annat sätt? På biblioteket har du möjlighet att ställa ut dina konstverk.

Östersunds bibliotek erbjuder utställningsplats till skolklasser, förskolor, lokala föreningar, kommunala verksamheter och kulturutövare bosatta i kommunen. Här kan du läsa mer om bibliotekets utställningspolicy och hur du går till väga om du är intresserad av att ställa ut på biblioteket.

Östersunds bibliotek har en utställningsyta på 5.4 m². Väggytan består av två ljusgrå anslagstavlor med måtten 1.2x2.0 m och 1.2x2.5 m. På golvet framför utställningstavlorna kan ett bord placeras.

Utställningspolicy på Östersunds bibliotek

Biblioteket erbjuder utställningsplats till skolklasser, förskolor, lokala föreningar, kommunala verksamheter och kulturutövare bosatta i kommunen. Barn och unga prioriteras.

Bibliotekets utställningsytor används även i bibliotekets egna verksamheter.

Alla som ställer ut måste känna till och ha godkänt Östersunds biblioteks utställningspolicy.

Utställaren ansöker via mejl till biblioteksprogram@ostersund.se med en beskrivning av syftet med utställningen samt exempel på bilder, material och text som ska ställas ut.

Utställningar får inte ha kommersiellt syfte. Biblioteket förbehåller sig rätten att tacka nej till en utställning.

Utställningarna får ej innehålla material som stöder rasism, förföljelse av oliktänkande, spekulativt våld eller pornografi. Biblioteket har rätt att be utställaren ändra i utställningen eller neka till utställningen om det strider mot policy.

Utställaren ordnar själv med alla praktiska göromål kring utställningen. Nålar och annat material som behövs för hängning av utställning medför utställaren. Eventuell marknadsföring görs av utställaren. Biblioteket kan i vissa fall stötta med marknadsföring.

Biblioteket har inga försäkringar som täcker skadat eller försvunnet material och biblioteket har inte möjlighet att ansvara för eller bevaka utställningen.

Sidan uppdaterad 2021-06-29.

Sidansvarig: Cecilia Wase