Nationaldagen

6 juni firar vi Sverige!

Sommarlandskap

Sveriges nationaldag infaller 6 juni och firas till minne av två historiska händelser.
Gustav Vasa valdes till kung detta datum 1523, och 6 juni 1809 undertecknades Sveriges nya regeringsform (som gällde fram t.o.m. 1974).

Redan 1893 började Skansen fira 6 juni som ”de fosterländska minnenas högtidsdag”.
1916 fick 6 juni namnet Svenska flaggans dag, och under större delen av 1900-talet firades dagen under det namnet. 1983 fick 6 juni status som nationaldag, och sedan 2005 är dagen dessutom helgdag.

Traditionellt har nationaldagen inte firats lika mycket i Sverige som motsvarande dagar i vissa andra länder, men andelen invånare som firar 6 juni ökar, enligt den årliga SOM-undersökningen, framtagen av SOM-institutet, kopplat till Göteborgs universitet.

Nationaldagen är en flaggdag. Den svenska blågula flaggan är känd sedan 1500-talet. Troligen utformades den med inspiration från den danska flaggan, som är Nordens äldsta. De gula och blå färgerna kommer från riksvapnet med tre gyllene kronor i blått fält.
Läs mer om Sveriges flagga hos Riksarkivet.

6 juni brukar vi också sjunga Sveriges nationalsång, ”Du gamla, du fria”. Texten skrevs 1844 av Richard Dybeck till en äldre folkmelodi och består av endast två verser. Från början löd texten ”Du gamla, du friska”, men Dybeck ändrade detta 1858. Dybeck valde också titeln ”Sång till Norden”. Eftersom texten hade fått stor spridning i visböcker tog det dock till sekelskiftet 1900 innan ändringen från ”friska” till ”fria” slog igenom.

Det finns en hel del myter kring nationalsången. För dig som vill veta mera om sången rekommenderas boken ”Du gamla, du friska : från folkvisa till nationalsång” av Eva Danielson och Märta Ramsten (2013). Författarna är verksamma vid Svensk visarkiv.

I de flesta orter firas nationaldagen med olika festligheter, ofta med utdelning av fanor och med välkomnande av nya svenskar. Ett officiellt firande sker på Solliden på Skansen.
Men poängen är att vår nationaldag kan firas precis hur som helst och på det sätt du själv vill. Hurra för Sverige!
Läs mera om 6 juni hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

Lästips

Audience:

Tags:

Written by: Thomas Drugg Tuesday, May 29, 2018