"När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka"

Minnesbilder från samernas skoltid

Boken innehåller tio berättelser av samer som har gått i nomadskola, arbetsstuga och skolkåta.