Mare Kandre

Mare Kandre (1962-2005). 

Mare Kandres litterära värld är smutsig, avlägsen och inbäddad i ett kompakt gotiskt mörker. Den innehåller vämjelse, äckel, utanförskap som försöker tränga sig ut ur det klaustrofobiska isolat som är världen, och/eller det normativa. Kandres språk är enkelt men på samma gång komplext. Hon spelar på flera plan samtidigt med osande träffsäkerhet och litterär känsla. Hennes litterära värld skapar ett eget universum där normativa positioner sätts ur spel och sprickorna i det sociala kontraktet öppnar sig avgrundsdjupa under läsarens ögon. En av vår tids skarpaste författare som tyvärr lämnade jordelivet för tidigt men som genom sin litteratur efterlämnade ett skitigt vackert mörker.

Written by: Douglas Roslund Monday, May 24, 2021