Låneregler

Lånetid

Lånetiden är i normala fall 4 veckor (28 dagar).

Undantag:

 • Media som det är kö på (lånetid 14 dagar)
 • Nya böcker (14 dagar)
 • Snabblån (7 dagar)

Hur mycket får jag låna?

Det finns ingen gräns för hur mycket du får låna, förutom några få undantag.

Du får ha maximalt:

 • 10 skivor lånande på ditt lånekort
 • 5 filmer lånade på ditt lånekort
 • 1 snabblån lånat på ditt lånekort

För e-böcker och e-ljudböcker gäller speciella regler. När du har lånat 2 e-böcker eller e-ljudböcker behöver du sedan vänta i 7 dagar innan du kan göra ett nytt e-lån.

Övertidsvarning

Du som angett en e-postadress eller mobilnummer får en förvarning via e-post eller SMS ett par dagar innan lånetiden har gått ut.

Det är alltid ditt eget ansvar att lämna tillbaka lånen i tid, även om du av någon anledning inte får övertidsvarningen och dina lån blir försenade.

Förseningsavgift

Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, får du betala avgift. Likaså om material du lånat skadas eller förloras.

Medier Avgifter
Vuxenböcker,musik, film och tidskrifter 10 kr/enhet och påbörjad vecka
Snabblån 10 kr/enhet och dag
Barnböcker och talböcker Ingen avgift

 

Förseningsavgift gäller även vid omlån.

Om du har betalat ersättning för en bok eller andra medier har du inte rätt att få tillbaka dina pengar om boken senare återlämnas.

Faktura

Om dina lån trots påminnelse inte återlämnas skickas en räkning på våra kostnader för att ersätta böckerna och eventuell övertidsavgift.

Ditt bibliotekskort spärras om du har en obetald faktura eller om dina avgifter överstiger 100 kronor.

Om du inte följer lånereglerna

Om du inte följer lånereglerna kan du förlora rätten att låna. Har du en skuld till biblioteket som överstiger 100 kr spärras ditt bibliotekskort till dess skulden är betald.

Så hanterar vi personuppgifter

Biblioteket behöver använda dina personuppgifter för att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket. När du skaffar bibliotekskort ingår du ett låneavtal med Östersunds bibliotek.

Vi sparar och behandlar

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress.

Biblioteket kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna böcker och andra medier, boka dator, och ladda ner e-böcker.

Om du inte vill lämna dina personuppgifter kommer du inte kunna använda vissa av våra tjänster, som till exempel att låna böcker hos oss eller boka dator. Men du kommer fortfarande att kunna läsa böcker och tidningar inne på biblioteket.

Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtalet du ingått.

Dina personuppgifter kommer att sparas i fem år efter det att du senast lånade på biblioteket.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.  Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun.

Du har rätt att kontakta oss om du vill:

 • få information om de uppgifter vi har om dig
 • begära rättelse av dina uppgifter
 • begära överföring
 • begära att vi begränsar behandlingen
 • göra invändningar
 • begära radering av dina uppgifter

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på biblioteket@ostersund.se

Du når vårt dataskyddsombud genom att kontakta Östersunds kommuns kundcenter på kundcenter@ostersund.se

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd

Sekretess

Lån är sekretessbelagda, enligt lagen. Det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system. 

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

Sidansvarig: Anna Ring

Sök

Språk