Läsa för barn 0-5 år

När du och ditt barn läser och pratar utvecklas barnets språk. Ni har roligt och mysigt tillsammans. Här får du tips om hur du kan läsa för små barn.

Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?

Nu börjar lässtunden

Stäng av allt som kan störa er lässtund. Sitt gärna bekvämt så att barnet och du kan samtala om det ni läser. Och du, vi på biblioteket hellre får tillbaka en tuggad bok än en oläst!

Läs och prata, ramsa och tramsa

Prata om det ni läser och ser i boken, då blir språkutvecklingen starkare och fantasin sätter fart.  När du och ditt barn ramsar och sjunger tillsammans utvecklas barnets språk. Sätt ord på det du gör, sjung fast sångrösten inte är perfekt och ramsa gärna vid skötbordet.

Läs med inlevelse

Om du överdriver, härmar ljud och leker med rösten får du barnets uppmärksamhet. Låt barnets intresse och tempo styra läsningen. Vänta in och fånga upp barnets ord, gester och ljud. När du och barnet leker boken och har roligt stärks barnets språk.

Ordförråd

I böcker finns andra ord än vi använder till vardags. När du låter barnet smaka på ord som finns i vardagen och långt borta ökar ordförrådet och världen vidgas. Både lampa och flamingo är bra att kunna.

Ditt hjärtas språk

Även om boken inte är skriven på ditt modersmål kan du peka och berätta till bilderna med dina egna ord, på ditt hjärtas språk. Knyt an till barnets egna erfarenheter. 

Läsning för små rörliga barn - en utmaning

Små korta, mysiga lässtunder är ofta bättre än en lång. Det gör ingenting om du inte läser hela boken. Det går bra att peka och berätta med egna ord utifrån bilderna. Ta med boken till lekparken, till skogen och på resan. Böcker som är tåliga är perfekta att ha vid matbordet. När du och barnet leker boken och har roligt stärks barnets språk. Och kom ihåg att vi på biblioteket hellre får tillbaka en tuggad bok än en oläst!

Mer inspiration kring läsning

Bokstart här finns artiklar och filmer som riktar sig både till familjer och andra vuxna kring små barn

Språklek - Logopeden Astrid Frylmarks sida om läsning och språkutveckling

Barnprat - Logopeden Marie-Helene Dotevalls blogg 

Kodknäckarna - filmer och tips om läsning med små barn

BVC-podden "Vi vill hellre få tillbaka en tuggad bok än en oläst"

Boktips

Bokstart Östersund

Senast uppdaterad: 2021-02-04

Sidansvarig: Åsa Andersson