Kritisk teori

Ansatsen i kritisk teori är att undersöka sociala förutsättningar för att synliggöra dolda strukturer. Kritisk teori har sitt ursprung i sociologi men spänner idag över många fält, såsom språkfilosofi, materialitet, historia, kultur, media, samhälle etc.. Kritisk teori är ett fascinerande ämne och en personlig favorit. Härunder listar jag några av mina favoriter inom ämnet.

Written by: Douglas Roslund Thursday, April 15, 2021