Romska dagen

Dagen firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

I Sverige bor cirka 50 000 romer. Romernas språk kallas é romani chib. Från att ha firats av bara ett fåtal familjer kring 1980 har firandet av romernas internationella dag tilltagit de senaste tio åren.

Idag firas 8 april i ett fyrtiotal länder samtidigt med olika teman och aktiviteter som ljuständning, planterande av träd samt minnesceremonier för romer som fallit offer för anti-romanistiska övergrepp.