Historia: antiken

Antikens historia är fylld av intressanta händelser. Läs om greker, romare, egyptier, perser och många andra.

440577
Atuagaq:Antiken:2017:1. utg. Atuagaq
Ukioq saqqummerfik: 2017
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Saqqummersitaq: 1. utg.
Atuakkanik saqqummersitsivik NoK
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Till antikens värld hör inte bara Aten och Rom, utan också Mesopotamien och Mykene, egyptier och etrusker. Det är en ganska främmande värld, men också en som liknar vår där vetenskap och politik får former som behållits, stora städer och internationella kontaktnät var vanligt, och där krig och naturkatastrofer förstört sådant som byggts upp. Författarna är forskare inom arkeologi, egyptologi, religionshistoria, antikens kultur och samhällsliv m.m.
431590
Atuagaq:Antikens Persien:2016 Atuagaq
Ukioq saqqummerfik: 2016
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
412731
Atuagaq:Arvet och arvtagarna:2015:1. utg. Atuagaq
Atuakkiortoq: Kantola, Taina
Ukioq saqqummerfik: 2015
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Saqqummersitaq: 1. utg.
Atuakkanik saqqummersitsivik NoK
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Det område som en gång kallades Mesopotamien var platsen för flera av mänsklighetens äldsta civilisationer. Boken berättar om de folk som kommit och gått i regionen och om de framsteg inom filosofi, juridik, statsförvaltning, astronomi och litteratur som de alla bidrog till att skapa eller förvalta.
388260
Atuagaq:Augustus:2014 Atuagaq
Atuakkiortoq: Goldsworthy, Adrian
Ukioq saqqummerfik: 2014
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Historiska media
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Här skildras kejsar Augustus dramatiska liv. När han dog år 14 e.Kr. var det romerska riket större och mäktigare än någonsin. Men drygt fyra decennier tidigare, när hans fosterfar Caesar höggs ihjäl i senaten, hade läget varit ett annat. Romerska republikens dagar var räknade och inbördeskriget ett faktum.
351996
Atuagaq:Tutankhamens förbannelse:2013 Atuagaq
Atuakkiortoq: Tyldesley, Joyce
Ukioq saqqummerfik: 2013
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Norstedt
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Författaren är verksam som lektor i egyptologi. Med utgångspunkt i Tutankhamens grav och dess historia berättar hon om de avgörande händelserna i Egypten under det Nya riket. Hon återskapar Tutankhamens familjehistoria, regering och tänkta liv efter döden samtidigt som hon undersöker hur vi förhåller oss till det förflutna.
350889
Atuagaq:Sparta:2012 Atuagaq
Atuakkiortoq: Cartledge, Paul
Ukioq saqqummerfik: 2012
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Santérus
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
188210
Atuagaq:Latinska ord:2012 Atuagaq
Atuakkiortoq: Westin Tikkanen, Karin
Ukioq saqqummerfik: 2012
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Fc(x)
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Historiska media
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
342934
Atuagaq:Barbarernas dag:2011 Atuagaq
Atuakkiortoq: Barbero, Alessandro
Ukioq saqqummerfik: 2011
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Agering
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
336810
Atuagaq:Kleopatra:2011 Atuagaq
Atuakkiortoq: Schiff, Stacy
Ukioq saqqummerfik: 2011
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Bazar
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
334535
Atuagaq:Vita lögner:2010 Atuagaq
Ukioq saqqummerfik: 2010
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Id
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Arena
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
328415
Atuagaq:Fem biografier:2010 Atuagaq
Atuakkiortoq: Plutarchos
Ukioq saqqummerfik: 2010
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Norstedt
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
En samling biografier skrivna av den grekiske filosofen och författaren Plutarchos (46-120). Här får läsaren möta krigshjälten Coriolanus ca 500 f.Kr., Cato den äldre från tiden för romarnas krig mot Kartago, Crassus som levde under första århundradet f.Kr., Julius Caesar samt Marcus Antonius och Cleopatra.
273349
Atuagaq:Teutoburgerskogen:2004 Atuagaq
Atuakkiortoq: Wells, Peter S
Ukioq saqqummerfik: 2004
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Norstedt
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Om slaget i Teutoburgerskogen år 9 e. Kr. då germanska rebeller, ledda av Arminius Herrman, överrumplade och krossade tre romerska legioner anförda av general Varus. Detta nederlag mattade romarnas expansion norrut och Arminius blev hjälte. Författaren som är arkeologiprofessor har deltagit vid utgrävningar av platsen.
205054
Atuagaq:100 hieroglyfer:2006 Atuagaq
Atuakkiortoq: Kemp, Barry
Ukioq saqqummerfik: 2006
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Norstedt
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
En bok om de gamla egyptiernas liv, kultur, språk och bildvärld. Författaren, brittisk egyptolog, presenterar etthundra hieroglyfer och berättar om deras betydelse, ursprung och kulturella och mytiska kopplingar.
289870
Atuagaq:Domus Pompeiana:2008 Atuagaq
Ukioq saqqummerfik: 2008
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Jaa
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Söderström
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
277162
Atuagaq:Från IX till V:2007 Atuagaq
Atuakkiortoq: Léon, Vicki
Ukioq saqqummerfik: 2007
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: K.2
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Schibsted
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq