Inköpsförslag

Här kan du lämna förslag på böcker, tidskrifter, musik eller film som du tycker biblioteket borde ha.

Fyll i så mycket du kan om den bok du vill att vi ska köpa in. Om du vill föreslå en tidskrift, musik cd eller film så skriv det i kommentarer.

Boka bibliotekarie

Kryssa för det du vill ha hjälp med.

    Written by: Anna Ring Wednesday, December 6, 2017