Jag brinner för ökad läslust hos barn och ungdomar. På Skolbibliotekscentralen lånar vi ut böcker till lärare som skickas internt när de inte har tid att ta hela klassen till biblioteket. Skolbibliotekscentralen är även pedagogisk resurs för skolbiblioteken i Östersunds kommun.

Tillsammans med arbetslaget arbetar jag med barn och ungdomslitteratur - från börja läsa-böcker till ungdomsböcker. Prioritering är att alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna till biblioteket.