Industriminnen från Jämtland och Härjedalen

Jämtlands län har aldrig varit något utpräglat industrilän, men har ändå en intressant industrihistoria.

Dalhems bryggeri i Östersund.

Vårt hörn av världen har en lång tradition av handel. Det har också brutits koppar och järn, och en gång i tiden fanns här tre större bergsbruk: Huså, Rönnöfors och Ljusnedal.

Dåtidens största kraftverk byggdes här och det har förstås funnits trädförädling i form av sågverk, pappersmassefabriker och spritfabriker.

Och här har naturligtvis funnits det som förr fanns överallt, som tegelbruk och kalkbruk, mejerier och bryggerier, mekaniska verkstäder och småindustrier. Många känner nog till skiffer från Offerdal, täljsten från Handöl och öl från Till-bryggerierna.

I boken Industri och hantverk i Jämtlands län, (1939) går författaren J.W. Strömgren igenom socken för socken, från Alanäs till Överhogdal. Det är riktigt roligt att läsa om vilka industriföretag och anläggningar av industriell art som fanns, och om alla hantverkare. I Alsen förtecknas exempelvis Trangia Aluminium och Strå kalkbruk, Ytterå valskvarn och Jämtlands mejeriförening, byggnadssnickarna är åtta till antalet, det finns en konstsmed, en konstväverska och fyra skräddare!

Fotografiet föreställer Dalhems Bryggeri i Östersund, filial till Ångbryggeriet, ca 1940.
Bildkälla: Wiktor Lundberg, fotograf/Jamtlis fotosamlingar.

Två boktips

 1. Minnen bland fjällens viden

  By: Bjelkeborn, Gösta Review by: Anna-Kari Bäckvall

  Samen Jonas Torkilsson upptäcker år 1684 en sten nära fjället Mittåkläppen, en sten som visar sig innehålla kopparmalm.

 2. Krångede i kraftens tid

  By: Ekerlid, Birger Review by: Anna-Kari Bäckvall

  Journalisten och författaren Birger Ekerlid växte som handlarson upp i Krångedes kåkstad Trångbo.

Fler böcker om industrihistoria

 1. Hantverk och industri

  Subtitle: en beskrivning av Hede socken förr och nu
  Language:
  Swedish
  Published: 2000
  Classification: Nccdz Hede
  Available as: Book
 2. Jämtländska industrier

  By: Nilsson-Tannér, Per
  Language:
  Swedish
  Published: 1937
  Classification: P.05-ccc
  Available as: Book
 3. Krångede i kraftens tid

  Subtitle: en berättelse om byarna Krångede och Döviken i skarven mellan bondesamhället och industri-Sverige
  By: Ekerlid, Birger
  Language:
  Swedish
  Published: 2012
  Classification: Ncccz Krångede
  Available as: Book
 4. Ännu ekar hammarslagen

  Subtitle: berättelsen om Vaplan - Sveriges mesta industrisamhälle
  By: Waplan, Marianne
  Language:
  Swedish
  Published: 2006
  Classification: Ncccz Vaplan
  Available as: Book
 5. Huså bruk 1737-1904

  Subtitle: industri i glesbygd före industralismen
  By: Möhlnhoff, Henny
  Language:
  Swedish
  Published: 1976
  Classification: Qz Huså bruk
  Available as: Book

Audience:

Tags:

Written by: Anna-Kari Bäckvall Monday, September 10, 2018