Vi är HBTQI-certifierade

Vi ser till allas lika värde. Hos oss ska alla känna sig välkomna!

Östersunds bibliotek är Hbtqi-certifierade sedan vintern 2016 och omcertifierades hösten 2019 och åter igen under våren 2023.

Det är RFSL (RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) som utbildar och certifierar. Diskrimineringslagstiftningen ligger till grund för vårt arbete. De sju diskrimineringsgrunderna är: etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller utryck. 

Vi HBTQI-certifieras för att:

• Vi ser till allas lika värde
• Kultur och bibliotek är till för alla och vi har ett demokratiskt uppdrag
• Alla ska känna sig välkomna
• Vi vill vara en arbetsplats som vänder sig till alla och där alla känner sig inkluderade

På Östersunds bibliotek finns Regnbågshyllan. Tipsa gärna oss om det är någon bok som du tycker saknas!

Fakta om HBTQI-certifiering

Hbt står för homosexuella, bisexuella och transpersoner. En HBTQI-certifiering handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. Målet är att skapa en miljö där alla, både besökare och personal, kan känna sig inkluderade och välkomna. Under certifieringen fås utbildning i hbtqi-frågor och man arbetar praktiskt med att se över och förändra verksamheten, såsom lokaler, webbsidor, information och olika styrdokument. Certifieringen tar ungefär 6-8 månader att genomföra och certifikatet är sedan giltigt i tre år.

Läs mer om HBTQI-certifiering och vad det innebär på RFSL

Relevanta begrepp och ord:
homosexualitet - förmågan att bli kär i eller attraheras av personer med samma kön som en själv
bisexualitet - förmågan att bli kär i eller attraheras av personer oavsett deras kön
heterosexualitet - förmågan att bli kär i eller attraheras av personer med ett annat kön än en själv
transpersoner - ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades för dem vid födseln
intersex - då ens medfödda kropp bryter mot normer kring kön

Källa: RFSL

 

 

Sidan uppdaterad 2023-08-18

Sidansvarig: Elin Fritzell

Språk