Militärstad: Östersund 1893-2006

Östersund var under många år en riktig militärstad. Här fanns två regementen i staden och ett på Frösön, militära staber, värnpliktskontor och på senare år Arméns tekniska skola.

Gamla regementsområden med många vackra byggnader, gatunamn, Havremagasinet och Grytans skjutfält. Den militärhistoria som sträcker sig över åren 1893-2006 har lämnat spår i och kring staden, och också skapat nya stadsdelar. Som garnisonsstad var Östersund landets näst största och vi är många som minns en tid, för inte så länge sedan, då staden verkligen präglades av de många militärerna.

 

A 4

När Sverige förlorade Finland efter 1808-1809 års krig, förlorade landet också sitt enda artilleriregemente norr om Dalarna. Efter många års diskussion och sedan Norra stambanan hade byggts, togs beslutet att förlägga Kungliga Norrlands artilleriregemente, A 4, till Östersund. År 1893 stod regementet färdigt, för att sedan under mottot Framåtanda, fältmässighet, sammanhållning verka i 104 år.

Man hann med andra ord fira 100-årsjubileum och gav då ut boken Kungl. Norrlands artilleriregemente 1893-1993. Den bjuder på ett fint bildmaterial och en fyllig historik om allt från Artilleriet i Norrland sedan 1500-talet och bilder från en krigsförbandsövning 1993, till skildringar av livet för anställda och rekryter. A4 var länge förknippat med sina hästar, och det är lite extra roligt att läsa om en epok som exempelvis gav oss namnen Remonthagen och Körfältet!

Idag rymmer det gamla regementsområdet bland annat Mittuniversitetet, och ser du dig omkring finns där fina informationsskyltar som berättar om A 4:s historia.

Kamratföreningen Norrlandsartillerister bildades 1936 och tre år senare började de ge ut tidskriften Norrlandsartilleristen, som utkommer än idag. Vid övningsfältet Talldungen har föreningen skapat en museimiljö värd att besöka.

 

F 4

Frösön och Frösö läger har gamla traditioner som läger- och övningsplats för soldater. Under 80 år var Jämtlands flygflottilj, F4, belägen där. Från spaningsflygplanet Dront över Tunnan, Lansen, Draken och Viggen till Jas 39 Gripen, med flera - många plan och helikoptrar har fått göra tjänst på F 4. När flygflottiljen lades ned 2006 kom boken Till minne av Jämtlands flygflottilj F 4, med ett generöst bildmaterial och en film på 41 minuter. Den inleds med gamla bilder och orden:

"Det var en expanderande stad som skulle få det nyaste av vapenslag. - - - Sedan den 4:e flygkårens etablering på Frösön 1926 har generationer av östersundare vänt blicken uppåt när flygplanen dundrat förbi. Som fint extramaterial till filmen finns fotografier, signal och marsch."

I 5

Jämtlands fältjägarregemente, I 5, bär på en lite snårig historia med många namnbyten. Det som efter freden i Brömsebro gick under namnet Thomas Gärffelts regemente blev så småningom Jämtlands dragonregemente, för att 1820 slutligen få namnet Jämtlands fältjägarregemente. Från Frösö läger flyttade verksamheten 1910 in till staden och det nybyggda kasernområde som vi idag känner som I 5. Från början benämnt I 23, blev regementet I 5 år 1928. Mottot löd: "För Sveriges ära, för Sveriges makt, över berg, över dal, skallar Jämtlands jakt." 2005 lades regementet ned.

I den innehållsrika boken Fältjägarna 350 år, från 1996, förklaras ordet fältjägare och berättas historien om ett regemente med en naturlig och tydlig förankring i vår bygd.

Östersunds garnison hade kunnat vara ännu större. Planer fanns på att placera både Norrlands ingenjörkår (Ing 5) och Fjärde intendenturkompaniet (Int 4) i staden, men det blev aldrig så. Till det senare hann ändå byggas det sk Havremagasinet.

Länkar

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för Jämtlands fältjägarregemente I 5

Fältjägarföreningen

Fd Kungliga Norrlands artilleriregementes; A 4

Kamratföreningen Norrlandsartillerister

Jämtlands flygflottiljs kamratförening

Jamtli bildarkiv visar fotografier från A 4, F 4, Frösö läger och I 5Fotografi från 1891: Jamtlis fotosamlingar, fotograf okänd.

 

 

Sidan uppdaterad 2021-12-15

Sidansvarig: Anna-Kari Bäckvall

Results list

197586
Book:Arméns tekniska skola 1942-1992:1992 Book
Author: Svensson, Per-Olof
Year: 1992
Language: Swedish
Shelf mark: S-c
Media class: Book
Publisher: ATS
Resource type: Physical
52008
Book:Blad ur Norrlandsartilleriets historia:1945 Book
Author: Hedberg, Jonas
Year: 1945
Language: Swedish
Shelf mark: S-c
Media class: Book
Publisher: [J. Hedberg?]
Resource type: Physical
101875
Book:Från Dronten till Draken:1986 Book
Author: Jonsson, Thord
Year: 1986
Language: Swedish
Shelf mark: S-c
Media class: Book
Publisher: Berndtssons tryckeri
Resource type: Physical
168409
Book:Fältjägarna 350 år:1996 Book
Year: 1996
Language: Swedish
Shelf mark: S-c
Media class: Book
Publisher: Försvarsmakten
Resource type: Physical
267546
Book:Fältjägarnas IF 100 år:2009 Book
Year: 2009
Language: Swedish
Shelf mark: Rb
Media class: Book
Publisher: Fältjägarnas IF
Resource type: Physical
38091
Book:Kungl. Jämtlands fältjägarregemente 1646-1946:1946 Book
Year: 1946
Language: Swedish
Shelf mark: S-c
Media class: Book
Resource type: Physical
143184
Book:Kungl. Norrlands artilleriregemente 1893-1993:1993 Book
Year: 1993
Language: Swedish
Shelf mark: S-c
Media class: Book
Publisher: Regementet
Resource type: Physical
187456
Book:Norrlands artilleriregemente A4:1998 Book
Year: 1998
Language: Swedish
Shelf mark: S-c
Media class: Book
Publisher: Fortifikationsverket
Resource type: Physical
216059
Book:Soldathem i 100 år:2006 Book
Year: 2006
Language: Swedish
Shelf mark: S-c
Media class: Book
Publisher: Soldathemsföreningen Östersund
Resource type: Physical
214975
Book:Till minne av Jämtlands flygflottilj F4:2006:1. uppl. Book
Year: 2006
Language: Swedish
Shelf mark: S-c
Media class: Book
Edition: 1. uppl.
Publisher: Jämtlands flygflottilj
Resource type: Physical
176389
Book:Östersunds/Jämtlands försvarsområde:1997 Book
Year: 1997
Language: Swedish
Shelf mark: S-c
Media class: Book
Publisher: Jämtlands fältjägarregemente
Resource type: Physical