För skolor i Torvalla

För skolor i Torvalla

För Torvallaskolan är biblioteket tillgängligt hela skoldagen. För alla nya elever har vi biblioteksvisningar i början av höstterminen.