Mig hittar du på huvudbiblioteket nästan varje dag, och en del onsdagskvällar finns jag bakom informationsdisken.

Jag läser mycket serier och grafiska romaner för vuxna, ungdomsböcker och romaner. Musik och noter är ett annat intresse jag har. 

Jag jobbar även med en del teknik på biblioteket som utlåningsautomater, rfid-teknik och system.