Jag ingår i den arbetsgrupp på Östersunds bibliotek som arbetar med pedagogisk verksamhet. Det innebär bland annat att jag jobbar på Skolbibliotekscentralen ett par dagar i veckan. Resten av veckan tillbringar jag på Lits bibliotek, som är ett kombinerat folk- och skolbibliotek.