Det moderna

Följ med på en riktigt intressant vandring genom Östersunds nyare byggnadshistoria.

Skriften Det moderna : 1930-1979 är utgiven av Östersunds kommun i samarbete med Länsstyrelsen. De 72 sidorna med undertiteln med tonvikt på Folkhemmet och bostäder berättar i korta texter och många fotografier om stadens bebyggelse.

Varje decennium presenteras med ett par sidor fakta om stilideal och tidsanda, byggnadsmaterial och detaljer, följt av tidstypiska exempel. Och här finns alla slags hus representerade! 

Boken delar med sig av mycket kunskap och det är roligt att lära sig mer, både om de tankar som låg bakom statens och kommunens bostadsplanering de här åren, och om puts, tak, färger och fönster.

Jag upptäcker bland mycket annat att det är en av 1900-talets viktigare arkitekter, den namnkunnige Cyrillus Johansson, som har ritat hyreshuset i tegel i hörnet Gränsgatan-Prästgatan, med det vackert rundade hörnet och vars blå fönsterfärg inspirerats av jämtländsk allmoge.

Om honom och de byggnader han skapat i staden, finns att läsa i den mycket fina boken Cyrillus Johansson – från Askersund till Östersund.

För texten i Det moderna står Cajsa Lindström och Svante Freij, och för kunskapsunderlaget Lena Kroon och Daniel Sving.

Tags:

Review by: Anna-Kari Bäckvall Thursday, December 7, 2017