Historia: antiken

Antikens historia är fylld av intressanta händelser. Läs om greker, romare, egyptier, perser och många andra.

440577
:Antiken:2017:1. utg.
2017
K.2
1. utg.
NoK
Till antikens värld hör inte bara Aten och Rom, utan också Mesopotamien och Mykene, egyptier och etrusker. Det är en ganska främmande värld, men också en som liknar vår där vetenskap och politik får former som behållits, stora städer och internationella kontaktnät var vanligt, och där krig och naturkatastrofer förstört sådant som byggts upp. Författarna är forskare inom arkeologi, egyptologi, religionshistoria, antikens kultur och samhällsliv m.m.
431590
:Antikens Persien:2016
2016
K.2
412731
:Arvet och arvtagarna:2015:1. utg.
Kantola, Taina
2015
K.2
1. utg.
NoK
Det område som en gång kallades Mesopotamien var platsen för flera av mänsklighetens äldsta civilisationer. Boken berättar om de folk som kommit och gått i regionen och om de framsteg inom filosofi, juridik, statsförvaltning, astronomi och litteratur som de alla bidrog till att skapa eller förvalta.
388260
:Augustus:2014
Goldsworthy, Adrian
2014
K.2
Historiska media
Här skildras kejsar Augustus dramatiska liv. När han dog år 14 e.Kr. var det romerska riket större och mäktigare än någonsin. Men drygt fyra decennier tidigare, när hans fosterfar Caesar höggs ihjäl i senaten, hade läget varit ett annat. Romerska republikens dagar var räknade och inbördeskriget ett faktum.
351996
:Tutankhamens förbannelse:2013
Tyldesley, Joyce
2013
K.2
Norstedt
Författaren är verksam som lektor i egyptologi. Med utgångspunkt i Tutankhamens grav och dess historia berättar hon om de avgörande händelserna i Egypten under det Nya riket. Hon återskapar Tutankhamens familjehistoria, regering och tänkta liv efter döden samtidigt som hon undersöker hur vi förhåller oss till det förflutna.
350889
:Sparta:2012
Cartledge, Paul
2012
K.2
Santérus
188210
:Latinska ord:2012
Westin Tikkanen, Karin
2012
Fc(x)
Historiska media
342934
:Barbarernas dag:2011
Barbero, Alessandro
2011
K.2
Agering
336810
:Kleopatra:2011
Schiff, Stacy
2011
K.2
Bazar
334535
:Vita lögner:2010
2010
Id
Arena
328415
:Fem biografier:2010
Plutarchos
2010
K.2
Norstedt
En samling biografier skrivna av den grekiske filosofen och författaren Plutarchos (46-120). Här får läsaren möta krigshjälten Coriolanus ca 500 f.Kr., Cato den äldre från tiden för romarnas krig mot Kartago, Crassus som levde under första århundradet f.Kr., Julius Caesar samt Marcus Antonius och Cleopatra.
273349
:Teutoburgerskogen:2004
Wells, Peter S
2004
K.2
Norstedt
Om slaget i Teutoburgerskogen år 9 e. Kr. då germanska rebeller, ledda av Arminius Herrman, överrumplade och krossade tre romerska legioner anförda av general Varus. Detta nederlag mattade romarnas expansion norrut och Arminius blev hjälte. Författaren som är arkeologiprofessor har deltagit vid utgrävningar av platsen.
205054
:100 hieroglyfer:2006
Kemp, Barry
2006
K.2
Norstedt
En bok om de gamla egyptiernas liv, kultur, språk och bildvärld. Författaren, brittisk egyptolog, presenterar etthundra hieroglyfer och berättar om deras betydelse, ursprung och kulturella och mytiska kopplingar.
289870
:Domus Pompeiana:2008
2008
Jaa
Söderström
277162
:Från IX till V:2007
Léon, Vicki
2007
K.2
Schibsted