Avgifter

Det kostar inget att låna böcker och annat material. Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, får du betala en avgift. Likaså om material du lånat skadas eller förloras.

Böcker i hög på ett bord

Förseningsavgifter

Medier Avgifter
Vuxenböcker, ljudböcker, tidskrifter 10 kr/enhet och påbörjad vecka
Musik-cd, musik-dvd, dvd-film, snabblån 10 kr/enhet och dag
Barnböcker och talböcker Ingen avgift
Räkningsavgift 50 kr + ersättning för förkommet / ej återlämnat material

Förseningsavgift gäller även vid omlån.

Om du har betalat ersättning för en bok eller andra medier har du inte rätt att få tillbaka dina pengar om boken senare återlämnas.

Reservationsavgifter

Fjärrlån från andra bibliotek inom Sverige och övriga Norden: 20 kr per inlånad volym.

Förnyat lånekort

Förnyat lånekort 15 kr/lånekort. Gäller alla låntagare (även barn).

Om förseningsavgift eller annan avgift inte betalas direkt, påförs avgiften ditt lånekort. Om den sammanlagda skulden är 100 kr eller mer spärras ditt lånekort till dess att skulden är betald.

Kopior och utskrifter

Kopia Avgift
Svart/vit A4 2 kr
Svart/vit A3 4 kr
Färg A4 10 kr
Färg A3 15 kr
Svart/vita utskrifter 2 kr/A4-sida
Kopia från annat bibliotek inom Norden 2 kr/kopierad A4-sida
Kopia från bibliotek utanför Norden 75 kr/artikel

Dubbelsidig kopia kostar lika mycket som 2 st kopior.
Utskrifter från internet kan endast göras i svartvitt.
Kopiator för färgkopior finns på huvudbiblioteket.
Kopiatorer för svartvita kopior finns både på huvudbiblioteket och på områdesbiblioteken.
 

Digital kopiering

Avfotografering av bibliotekens material: Grundavgift 50 kr.
I grundavgiften ingår upp till 10 foton samt digital leverans.
Vid beställning av fler än 10 st foton :10 kr/foto (fr.o.m. foto nr 11 och uppåt).

Kopia Avgift
Digitala kopior (vid fler än 10 st) 10 kr/foto
Digital leverans via e-post (upp till 10 foton ingår) 50 kr
Utskrifter av digitaliserat material Enligt kopieringslista + 50 kr grundavgift
Bränna ned digitalt material till skiva 50 kr

OBS! På grund av gällande upphovsrättsliga regler kan inte allt material levereras i digital form.

Sidan uppdaterad 2021-02-19

Sidansvarig:Thomas Drugg