Augustpriset barn och ungdom

Prisade och nominerade böcker, Augustpriset 2020

Vinnare: Kristina Sigunsdotter & Ester Eriksson