100 år med handel och industri i Östersund

Läs om industrins och handelns historia i staden, med porträtt av kända handlare.

Boken är en jubileumsskrift för Östersunds handels- och Industriidkarförening, som berättar om näringslivets Östersund under åren 1884-1984.

Här kan du läsa om de privata handelsmännen och den kooperativa rörelsen, om marknadstraditioner och livliga diskussioner kring öppettider och konsumtionskredit, men också om föreningens sociala liv.

Senare delen av boken består av porträtt av kända handlare, där du bland många andra kan lära känna Robert Fresk, Glas-Karlsson och Carolina Cavallin, kvinnan som startade stadens första blomsterhandel.

Audience:

Tags:

Review by: Anna-Kari Bäckvall Wednesday, December 6, 2017