För pedagoger i Östersunds kommun

För pedagoger i Östersunds kommun

Skolbibliotekscentralen tillhör Östersunds bibliotek och erbjuder utlån av medier och pedagogisk verksamhet kring läsfrämjande, MIK och informationssökning till kommunens grundskolor. Läs mer under respektive årskurser.

 

 

Språk